Menu

Uddannelsesstøtte/særydelser

Uddannelsesstøtte/særydelse er økonomisk tilskud som studerende kan søge om. Det kan være i form af:

 • Stipendium fra Grønlands Selvstyre eller Statens Uddannelsesstøtte (SU) - den månedlige støtte
 • Studiestartsrejse og hjemrejse
 • Frirejser
 • Godstransport
 • Børnetillæg, hvis du får stipendium fra Grønlands Selvstyre
 • Bogtilskud
 • Studielån


Det er vigtigt, at du inden uddannelsesstart sætter dig ind i både betingelser, vilkår og regler for uddannelse og støtte. 

Det er en betingelse for at modtage uddannelsesstøtte/særydelser, at du er studieaktiv. Du vil blive afkrævet dokumentation for studieaktivitet hvert halve år. Manglende dokumentation vil betyde, at du bliver afbrudt i uddannelsesstøtte/særydelser.

Læs mere om dem her.

Stipendium

Hvor meget du får i uddannelsesstøtte afhænger af hvad du studerer, din alder og hvor du studerer. Den bliver udbetalt forud i starten af hver måned.

Rejser

Hvis du har fået bevilget uddannelsesstøtte, kan du få følgende rejser i forbindelse med:

 • Studiestart
 • Rejser for familie
 • Afbrydelse eller midlertidig afbrydelse af studierne
 • Orlov og barsel
 • Studierelevant ophold
 • Studieafslutning
 • Sygdom og dødsfald i nærmeste familie: 
  - Egne børn, ægtefælle*, forældre, søskende og bedsteforældre 

* Par, der kan dokumentere, at de har boet sammen mere end 1 år og bliver betragtet som ægtefælle

Rejser for familie og godstransport

Har du ægtefælle/samlever og/eller egne børn, kan du få rejse til dem i forbindelse med din stuidestart og -hjemrejse samt godstransport betalt. Betingelsen er dog, at du skal have fundet bolig til din familie, før afrejse.

Har du ægtefælle/samlever, og i begge har fået bevilliget uddannelsesstøtte/særydelse, kan I få betalt godstransport i form af en minicontainer.

Feriefrirejser

Du kan kun få feriefrirejse, hvis du har fået en studiestartsrejse. Du kan læse om undtagelserne i paragraf 39 i Bekendtgørelsen om Uddannelsesstøtte her.

Rejseforsikring

Hvis du bevilliget studiestøtte/særydelser fra Grønland til en rejse via Selvstyret, gælder Selvstyrets rejseforsikring for dig (og din familie). Hvis du vil vide mere om forsikringen kan du læse om den her.

Bogtilskud

Studerende ved videregående uddannelser får automatisk et bogtilskud på kr. 1.100 hvert halve år.

Øvrige særtilskud

De øvrige særtilskud kan være:

 • udgifter til lægeordineret medicin, psykologsamtaler* og behandlinger. Hvis du vil få refunderet din medicinudgifter, skal du sende din medicinkvittering eller kopi af den til din uddannelsesvejleder.
 • betaling af godkendt tandlægebehandling. Hvis du har akut problemer med tænderne, skal du bede en tandlæge om et overslag over den forestående behandling, som du så sender videre til os. Herfra kan vi først vurdere om du kan få betaling gennem os.
 • deltagerudgift til grønlandsk undervisning
 • nødvendige ekstra undervisninger

 * Læs mere på Psykologer i Danmark's hjemmeside.

Studielån

Studerende, der får SU og særydelser fra Grønland, har mulighed for at søge om

 • SU-lån hos SU.dk. Læs mere her.
 • engangslån (ikke rentefrit) på kr. 10.000. Kan lånes 1 gang under hele uddannelsen. Under særlige forhold kan du få tildelt et ekstra engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse.

Studerende, der får stipendium og særydelser fra Grønlands Selvstyre, har mulighed for at søge om:

 • semesterlån på kr. 6.000. Den kan ansøges hvert semester. Semesterlån, der ikke er udnyttet inden udgangen af det omhandlede semester, kan overføres til det efterfølgende semester.
 • engangslån (ikke rentefrit) på kr. 10.000. Kan lånes 1 gang under hele uddannelsen. Under særlige forhold kan du få tildelt et ekstra engangslån ved uddannelsesskift eller påbegyndelse af ny uddannelse.

Tilbagebetaling skal påbegyndes senest 1 år efter endt uddannelse. Husk, at der kommer renter på, så snart du stopper med uddannelsen.

Læs mere om studielån fra Grønlands Selvstyre her.

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Marianne Jensen

  Uddannelsesvejleder

  +45 42 22 08 13