Menu

For efterskoler

Der er store kulturforskelle mellem Grønland og Danmark på en række områder. Som efterskole/kontaktlærer til en grønlandsk efterskoleelev kan man have behov for at drøfte dette med én, der kender til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund.

 

Efterskolernes opgave

Efterskolerne har følgende opgaver i forhold til grønlandske elever og os:

 • Sikre, i samarbejde med kontaktfamilien, at eleverne er tilmeldte i folkeregistret senest 5 dage efter ankomst.
 • Hvis det er et kommunalt anbragt efterskoleelev: Sikre, at skolekommunen er inkluderet i anbringelsen.
 • Videreformidle informationer fra os.
 • Lægge ud for transport til vores arrangementer, og efterfølgende bede om refusion, ved at sende os kopi af kvittering og billetter.
 • Meddele os, når en elev afbryder, bliver smidt ud eller flytter efterskole.
 • Meddele os, når en elev mister eller skifter kontaktfamilie.
 • Inkludere os, ved brug for vejledning i forhold til elever, der mistrives eller har andre vanskeligheder.

 

Grønlandske afgangsprøver

Som pilotprojekt, kan grønlandske efterskoleelever i Danmark nu selv vælge, hvorvidt de vil tage den grønlandske eller danske afgangsprøve, afhængigt af hvilke formelle krav de skal opfylde for at gå videre i ungdomsuddannelse.

Hvis en grønlandsk elev vil tage den grønlandske afgangseksamen, skal skolen udfylde Word-filen ”Anmeldelse_Opgavebestilling” og sende den til Uddannelsesstyrelsen på emailen: ila@nanoq.gl inden den 22. januar 2018.

Følgende fag kan vælges:

 • Dansk (andetsprogsprøve)
 • Engelsk (fremmedsprogsprøve)
 • Matematik

Hent ansøgningsskemaet her og vejledningen her.

 

Økonomi

Grønlandske elever kan søge efterskoletilskud fra Grønlands Selvstyre til betaling af skolegebyret. Forældre dækker selv studieture, lommepenge, udstyr og andet som er nødvendig for opholdet. I princippet har kontaktfamilien ikke nogen økonomisk ansvar. Eleven har dog mulighed for at søge den lokale Majoriaq (kommunalt uddannelses-forberedende tilbud) for en mindre økonomisk støtte til nogle af disse ting.

 

Mistrivsel og andre behov

I kan kontakte os i tilfælde af, at en grønlandsk efterskoleelev mistrives. Vi vil gerne inddrages i problemløsningen og kommer gerne ud til jer på efterskolen for at udrede problemstillingen.

Ved behov for særlig pædagogisk støtte, kan efterskolerne søge dette hos Selvstyrets Efterskoleadministration.

 

Ekstra undervisning

De fleste grønlandske elever har grønlandsk som modersmål, og derfor kommer i kategorien tosprogede elever. Derfor kan efterskolerne lave ekstra undervisning i dansk som andetsprog for de grønlandske elever. Efterskolerne kan søge tilskud til dette hos Undervisningsministeriet.

 

Afbrydelse

Hvis en elev vil afbryde sit efterskoleophold, har de mulighed for at få hjemrejsen dækket af Grønlands Selvstyre. Før et afbrud, er det vigtigt, at vi har været inddraget i et forsøg på, at løse eventuelle vanskeligheder i samarbejde med eleven, efterskolen, kontaktforældrene og forældrene. Hvis vi ikke har, risikerer forældrene selv at skulle betale for elevens hjemrejse.

 

Præsentation af Grønland

Hvis der er behov for præsentation af Grønland og grønlændere, har Det Grønlandske Huse præsentationsmaterialer til download. Derudover, kan vi komme og holde oplæg, hvis behovet skulle være der.

PowerPoint præsentation af Grønland:

 1. For de grønlandske elever der vil lave præsentation om Grønland og hvor de kommer fra
 2. Til lærerne (viden om Grønland og grønlandske elever)

* Uploads sker lidt senere

 

Værd at vide

Værd at vide om grønlandske elever:

 • De er danske statsborgere med samme rettigheder
 • De er i udgangspunkt grønlandsksprogede, men har haft dansk i varierende grad
 • De bruger meget mimik og kropssprog, og er mere konkrete
 • De er ikke vant til, at man snakker i munden på hinanden, så de har svært ved, at byde ind med deres egne meninger
 • Ved sprogproblemer ved lægebesøg, har lægen pligt til at skaffe tolk 
 • De har svært ved at vænne sig til støj-niveauet på efterskolen/Danmark
 • De er generelt mere blufærdige, tilbageholdende og afvendtene
 • Mange har kun været 1-3 steder i Grønland, og aldrig været udenfor landet
 • De fleste rejser for første gang alene
 • Under efterskoleopholdet er det forældrenes forsikring der gælder
 • De er generelt mere kødspisende end danskere, og mange er ikke vant til friske grøntsager
 • Generelt er deres faglige niveau lavere end danske jævnaldrende elever
 • De er ekstrem bange for insekter - især bier og hvepse

 

Tips

 • Kontaktlæreren kan tage ekstra tid med de grønlandske elever.
 • Aflæs krops-sproget og ansigts-mimik.
 • Vær konkret og klar i kommunikationen.
 • Undgå dobbeltenegative spørgsmål, da grønlændere svarer direkte på ordlyden, så de kommer til at svare omvendt end det de mener. Værher særlig opmærksom på deres ansigts-mimik.
 • Ved vigtige afgivelse af information: Bed de grønlandske elever om at gentage informationen.
 • Ved gruppe-/klassedebatter: Spørg om deres mening, og giv dem tid til at svare.
 • Grønlandske elever forstår som regel ikke ironi. I må meget gerne forklare dem, hvad ironi er, så de ved det, når de oplever det.
 • Ved behov: Giv dem støjfrirum, hvor de kan få ro.
 • "Tving" de grønlandske efterskoleelever til at fremlægge og være med til arrangementer i samme grad som de danske elever. Ligesom, at der skal kræves, at de skal følge samme regler som de danske elever.
 • Pas på med, at give de "stærke" grønlandske elever ansvar for de "svage" grønlandske elever.
 • Ikke ringe til Grønland før kl. 12 her i Danmark, da Grønland er 4 timer bagud.

 

Efterskoleforeningen

Se også Efterskoleforeningens hjemmeside for flere informationer om grønlandske efterskoleelever, tilskud mv.

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Kistaraq Egede

  Uddannelsesvejleder

  +45 22 42 08 13