Menu

Generelle informationer

Kalaallisut

Efterskoler er kostskoler for unge mellem 14 og 18 år. Her kan du bl.a. få undervisning i skolefag, der svarer til folkeskolens 8., 9. og 10. klasse. 

Der er 3 måder, at komme på efterskole på, alt efter hvem der sender eleven på efterskole:

 • Forældrene betaler og sørger selv for eleven og opholdet
 • Er på efterskole igennem Selvstyrets Efterskoleadministrationen (Sprogcentret)
 • Er på efterskole igennem kommunerne (anbragte børn)

Det Grønlandske Hus i Odense vejleder elever, forældre, kontaktfamilie og efterskolerne i Region Syddanmark i tæt samarbejde med Efterskoleadministrationen i Grønland.

 

Eleven

Efterskoleophold kræver, en vis modenhed og ansvarsfølelse. F.eks. skal eleven selv kunne stå op om morgenen, selv sørge for vasketøj, have mod på at lære nye mennesker at kende, samt kommunikere på dansk.

Vores erfaring viser, at jo yngre og mindre moden eleven er, desto større er chance for, at de afbryder efterskoleopholdet.

 

Valg af efterskole

Når man skal vælge en efterskole, skal man være opmærksom på, hvad for en type efterskole man ønsker. F.eks. bogligt, musisk, sportslig, kristent eller om efterskolen skal tilgodese andre særlige behov.

Vi anbefaler, at man vælger en efterskole, der ikke er for stor. På den måde, vil skolen have tid til den enkelte elev.

For mere information, læs videre på efterskole.dk.

 

Ansøgning

Grundlæggende betingelser for tilskud er:

 • Eleven og forældrene skal have haft fast bopæl i Grønland i mindst 1 år umiddelbart forud for efterskoleopholdets start
 • Eleven skal have afsluttet 8 års skolegang eller være være mellem 14 og 17 år
 • Eleven skal være optaget på en efterskole godkendt af Undervisningsministeriet
 • Eleven skal have en kontaktfamilie
 • Sammen med ansøgningsskemaet vedlægges
  • dåbsattest,
  • historisk bopælsattest og
  • bopælsattest for husstanden

Der er ingen ansøgningsfrist, men hvis Efterskoleadministrationen skal arrangere elevens rejse, skal de have modtaget ansøgningen inden den 15. marts.

* Børn anbragt uden for hjemmet og børn med vidtgående handicap skal søge om efterskoleophold i Danmark via barnets sagsbehandler i kommunen. 

Tilskud

Man kan søge om følgende tilskud:

 • Nedsættelse af forældrebetaling
 • Efterskoleelevens rejse ved skolestart og -afslutning
 • Efterskoleelevens returrejse ved alvorlig sygdom eller begravelse af nært familiemedlem
 • Forældremyndighedindehavers returrejse ved en efterskoleelevs alvorlig sygdom eller død

Ansøg her

 

Kontaktfamiliekrav

Det er en betingelse for at få støtte fra Grønlands Selvstyre til et efterskoleophold, at man har en kontaktfamilie. 

Før man vælger en kontaktfamilie, bør man overveje den geografiske afstand fra kontaktfamilien til efterskolen. Hvis afstanden er for lang, vil man ikke kunne forvente, at kontaktfamilien kan deltage aktivt i elevens ophold og, at transporten til kontaktfamilien bliver dyr. Vi dækker ikke for transportudgifter til kontaktfamilien. Dvs. transportudgifter afholdes af forældrene.

Hvis man ikke selv kan finde en kontaktfamilie.

Vi kan ikke hjælpe med at finde kontaktfamilier, men vi kan lægge et fysisk opslag i foreningslokalet, som forældrene har sendt.

Forældrene kan også selv lægge opslag op på Facebook-sider. F.eks. ”Kalaallit Danmarkimiittut” og ”Kalaallit Qallunaat Nunaanniittut” og andre lokale grønlandske foreninger. Søg f.eks. på ordene ”Grønlændere” og ”kalaallit”.

Derudover kan forældrene kontakte efterskolen, for at høre, om de kan hjælpe til. Men de skal være opmærksom på, at det ikke er noget skolen er forpligtiget til.

Det er vigtigt, at det er forældrene selv, der er aktive i at sende eleven afsted, og at de finder en kontaktfamilie, som de føler sig trygge ved og kan samarbejde med. Det er en stor opgave for en kontaktfamilie, at påtage sig opgaven, og det kræver i høj grad et godt samarbejde.

I kan læse mere om, hvad der kræves af kontaktforældrene på side 2 på den kontrakt de skal underskive.

Læs videre her, hvis du gerne vil blive kontaktfamilie.

Hvis efterskoleeleven skal skifte kontaktfamilie, skal dette meddeles til Efterskoleadministrationen og os.

 

Før afrejse

Før afrejse, er det vigtigt, at forældrene sikrer sig, at eleven medbringer følgende:

 • Pas og NemID
 • De ting som skolen kræver, at eleven medbringer (nogle ting kan anskaffes billigere i Danmark end at sende fra Grønland)

Hvis eleven skal have mere end, hvad han/hun skal have med i flyveren, skal resten af tingene sendes med skib til efterskolen eller kontaktfamilien. Familien betaler selv for forsendelsen eller eventuelt overvægt. Se på flyselskabets hjemmeside, hvor meget man må have med. F.eks. Air Greenlands kan ses her. Husk, at der ikke er inkluderet rejseforsikring på rejsen, så det skal man selv sørge for, hvis man vil have det.

Det er vigtigt, at barnet har sine vintertøj med.

Blå sygesikringskort

Forældre skal sende en skriftlig og underskrevet fuldmagt til efterskolen eller kontaktfamilien, så efterskolen/kontaktfamilien kan søge den blå sygesikringskort for eleven.

 

Ankomst

Normalt, når efterskoleeleven ankommer Danmark skal den nye kontaktfamilie hente eleven og bringe ham/hende til efterskolen ved skolestart.

I år, har nye efterskoleelever mulighed for at komme med til en ES-camp arrangeret af Foreningen Grønlandske Børn, før de skal til kontaktfamilien. I campen skal de lære om deres efterskoles krav, kulturforskelle, hvad det er at være efterskoleelev i Danmark, trafik i Danmark og være sammen med andre kommende efterskoleelever fra Grønland. Efter campen bliver eleverne kørt til deres lokale Det Grønlandske Hus, hvor de bliver hentet af deres respektive kontaktfamilier.

Hvis dit kommende efterskolebarn gerne vil med på campen, skal I skrive til: efterskole@nanoq.gl

 

Transport i Danmark

Man skal være opmærksom på, at man skal købe Ungdomsbilletter, når efterskoleelever skal rejse med DSB. Her skal de så bare huske, at have deres danske sygesikringskort med sig, når de rejser med ungbilletter. Her kan man også købe billige Ung klapsædebilletter til kr. 89 (udenfor myldretid).

 

Uddannelsesvejledning

Inden ansøgningsfristens udløb 1. marts, arrangerer vi uddannelsesvejledning for efterskoleelever. 

Søg uddannelse her.

 

Grønlandske afgangsprøver

Som pilotprojekt, kan grønlandske efterskoleelever i Danmark nu vælge, at tage den grønlandske skiftlige afgangsprøve, afhængigt af hvilke formelle krav de skal opfylde for at gå videre i ungdomsuddannelse.

Hvis en grønlandsk elev vil tage den grønlandske skriftlige afgangseksamen, skal skolen udfylde Word-filen ”Anmeldelse_Opgavebestilling” og sende den til Selvstyrets Uddannelsesstyrelse på emailen: ila@nanoq.gl inden den 10. december 2018.

Følgende fag kan vælges:

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik

Hent ansøgningsskemaet her og vejledningen her.

 

Hjemrejse

I løbet af januar bliver hjemrejseansøgningsformularer sendt til elevens familie, så de kan planlægge hjemrejsen i tæt samarbejde med skolen og kontaktfamilien.

Ansøgningerne skal derefter sendes til os. Vi sender dem videre til Grønlands Rejsebureau, som så sender rejsebeviset/billetten til den email, som står på ansøgningsformularen og kopiorienterer os.

Afrejsedagen skal ligge efter skoleafslutningsdatoen, så de ikke går glip af den, da de tager afsked med hinanden der.

Vejledning til hjemrejseansøgning.

Hvis eleven skal have mere end, hvad han/hun skal have med i flyveren hjem, skal resten af tingene sendes med skib. Familien betaler selv for forsendelsen eller eventuelt overvægt.

 

Mistrivsel

Hvis en elev mistrives, skal man kontakte os hurtigst muligt. Herefter vil vi prøve på, at afhjælpe problemerne ved at snakke med eleven/skolen/familien/kontaktfamilien.

 

Afbrydelse

Hvis man vil have, at Efterskoleadministrationen skal betale hjemrejsen ved afbrydelse af skoleopholdet, er betingelsen, at eleven forud for hjemrejsen gennemfører en samtale med os.

 

Efterskoleskift

Ved ønske om efterskoleskift, skal forældrene selv sørge for skiftet. Forældrene skal dog være opmærksom på, at der kan være afbrydelsesgebyr (enten et fast beløb eller 4 ugers skolepris) fra den efterskole man vil forlade samt indmeldelsesgebyr og depositum til det nye efterskole. Eventuelle gebyrer og depositum skal betales af forældrene.

Ved efterskoleskift, skal forældrene udfylde en "Efterskoleskift"-formularer og sende den til Efterskoleadministrationen eller os.

 

Rejser ved alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie

I tilfælde af en efterskoleelevs nærmeste families (søskende, ægtefælle, børn, forældre, bedsteforældre, andre som anses som nær pårørende) alvorlig sygdom eller dødsfald, kan eleven få tildelt en tur-returrejse. Sker dette, skal forældrene kontakte os og sende os dokumentation for den alvorlige sygdom eller dødsfald. Derefter sørger vi for rejsen.

 

Om Grønland

Efterskoleforeningen har lavet en kortfilm på grønlandsk om, at være en grønlandsk efterskoleelev i Danmark. Du kan se den her.

Det Grønlandske Hus i København har lavet en webportal med undervisningsmateriale om Grønland. Du kan se den her.

For yderligere informationer

 • Mette Lund

  Uddannelsesvejleder

  +45 25 60 76 46

 • Kistaraq Egede

  Uddannelsesvejleder

  +45 22 42 08 13